มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์สานสัมพันธ์กับชุมชนทั้งในและนอกวิทยาเขต

ความท้าทาย

ระบบ IT ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์แบ่งเป็นหน่วยย่อยกระจัดกระจายและต้องการการอัปเกรด นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มักจะต้องพบกับความอึดอัดจากเทคโนโลยีมากกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ พวกเขาใช้เครื่องมือที่หลากหลาย (และล้าสมัย) สำหรับปฏิทิน อีเมล และพื้นที่เก็บไฟล์ซึ่งขัดขวางการกำหนดเวลาประชุม การแชร์ข้อมูล และการทำงานร่วมกัน

"ก่อนนี้เราเคยใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะไม่ขัดข้อง ทำให้เราไม่มีเวลาพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ให้ดีกว่าเดิม แต่ตอนนี้ทุกอย่างทำงาน"

Marty Johnson, ผู้อำนวยการฝ่ายบริการองค์กร, ข้อมูลประจำตัวและการทำงานร่วมกัน

โซลูชัน

ด้วย G Suite for Education ทำให้มหาวิทยาลัยเลิกใช้ระบบที่ล้าสมัยได้ เป็นการช่วยประหยัดเงินและทรัพยากรด้าน IT ในตอนนี้มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้ชุดเครื่องมืออีเมล พื้นที่เก็บข้อมูล ปฏิทิน การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและง่าย บวกด้วยการให้บัญชี Google ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่าทั้งหมด ทำให้พวกเขาเชื่อมต่อกับชุมชนได้

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ