ข้ามไปยังเนื้อหา

เพื่อช่วยขยายการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ทำงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์ โครงการ และมูลนิธิของเรา

  แพลตฟอร์ม Google Cloud

  คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ Google Workspace for Education

  แพลตฟอร์ม Google Cloud

  ศึกษาความสำเร็จของนักเรียน สนับสนุนการวิจัยค้นคว้า หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยและใช้งานได้ง่ายจาก Google Cloud

  Google Workspace for Education

  คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ Google Workspace for Education

  Google Workspace for Education

  พลิกโฉมวิธีที่นักการศึกษาและนักเรียนจะเรียนรู้ ทำงาน และสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก Google Workspace for Education

  Chromebook

  คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ Google Workspace for Education

  Chromebook

  สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการส่วนร่วมด้วย Chromebook อุปกรณ์ที่เรียบง่าย ปลอดภัย และใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้สร้างและทำงานร่วมกัน

  โซลูชันสำหรับโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12)

  ผลักดันการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบก้าวกระโดด

  ดูว่าเครื่องมือและทรัพยากรของ Google ช่วยให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอนาคตอย่างไร

  โซลูชันเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  ปลดล็อกความเป็นไปได้ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ

  มาดูกันว่าโซลูชันของ Google ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนงานวิจัยอันล้ำหน้า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และโอกาสการเรียนรู้อย่างไรบ้าง

  แหล่งข้อมูลการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน

  สำรวจแอป กิจกรรม แผนการสอน เครื่องมือเพื่อความรู้ด้านดิจิทัล และเกมอันหลากหลายที่ผ่านการคัดสรรมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งรวมถึงการทัศนศึกษาแบบเสมือนจริง บทเรียน การเขียนโค้ด และอื่นๆ อีกมากมาย

  นักเรียนควรได้รับโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์

  การเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ทุกคนได้ฝึกฝนทักษะด้านการทำงานร่วมกัน การเขียนโค้ด ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะด้านเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะช่วยมอบโอกาสทั้งในและนอกห้องเรียนได้

  โครงการเพื่อช่วยปิดช่องว่างด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วโลก

  เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนด้วยการช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง ฝึกให้เป็นนักแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ ช่องว่างทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วก็มีแต่จะกว้างขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงยังคงผลักดันผลิตภัณฑ์ บุคลากร โครงการ และมูลนิธิของเราให้มุ่งไปสู่อนาคตที่นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามที่ควรได้รับ

  ดูวิธีจุดประกายการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั่วโลกด้วย Google for Education

  นักการศึกษาและนักเรียนทั่วโลกใช้ Google for Education อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย

  เด็กชายเชื้อสายแอฟริกันและเด็กหญิงเชื้อสายคอเคเชียนทำงานร่วมกันโดยใช้ Chromebook

  เขตการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเมนทาวน์ชิปใช้ Google Workspace for Education เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ อ่านกรณีศึกษา

  ผู้ชายและผู้หญิงทำงานร่วมกันโดยใช้ Chromebook ในสถานที่ที่ดูเหมือนห้องเรียนหรือห้องทดลอง และมีหน้าจอขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงาน

  แฟรงค์ โฮล์ตเฮาส์ใช้ Chromebook เขียนโปรแกรมแขนขาเทียม อ่านกรณีศึกษา

  ผู้ใหญ่ 2 คนสวมเสื้อกาวน์สีขาวทำงานร่วมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องทดลอง

  มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นทำความเข้าใจไวรัสซิกาผ่าน Google Cloud อ่านกรณีศึกษา

  เริ่มต้นใช้งาน

  พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

  รับความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบันของคุณ

  เริ่มต้นใช้งาน

  ดูรายละเอียด Chromebook แล้วเริ่มใช้ Google Workspace หรือสมัครรับเครดิต Google Cloud เลย