ช่วยทุกคนในองค์กรทำความรู้จักกับ G Suite

สร้างความน่าสนใจและเตรียมพร้อมให้ผู้ดูแลระบบและครูอาจารย์มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้ G Suite อย่างเต็มศักยภาพ ค้นหาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่จะช่วยคุณโปรโมตการปรับเปลี่ยนทั่วทั้งสถาบัน การขยาย G Suite ไปสู่ผู้ใช้ใหม่ หรือการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อื่นๆ ของ G Suite

ฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ G Suite

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite ที่ใช้เวลา 1 สัปดาห์ประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่ให้คุณลงมือปฏิบัติจริงแบบทีละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยผู้ดูแลระบบ G Suite ในการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการผู้ใช้และบริการ G Suite ให้สถาบันของคุณ

A group of students in the quad gather around as a professor leans in to review a project in G Suite.

ความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่า G Suite เรามีคำตอบให้คุณ

มาดูกันว่าโรงเรียนอื่นๆ เรียนรู้และทำงานด้วยวิธีใหม่ๆ ด้วย G Suite for Education อย่างไรบ้าง

เริ่มต้นใช้งาน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

รับการสนับสนุนแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญของ Google for Education เพื่อสร้างแผนการนำไปใช้และปรับใช้งานกับสถาบันของคุณเอง

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

รับความช่วยเหลือในการติดตั้งใช้งาน G Suite ค้นหาการสนับสนุนและการฝึกอบรม และติดต่อกับผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง