เพื่อช่วยขยายการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ทำงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์ โครงการ และมูลนิธิของเรา

  แพลตฟอร์ม Google Cloud

  คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ Google Workspace for Education

  แพลตฟอร์ม Google Cloud

  ศึกษาความสำเร็จของนักเรียน สนับสนุนการวิจัยค้นคว้า หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยและใช้งานได้ง่ายจาก Google Cloud

  Google Workspace for Education

  คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ Google Workspace for Education

  Google Workspace for Education

  พลิกโฉมวิธีที่นักการศึกษาและนักเรียนจะเรียนรู้ ทำงาน และสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจาก Google Workspace for Education

  Chromebooks

  คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องมือของ Google Workspace for Education

  Chromebooks

  สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการส่วนร่วมด้วย Chromebook อุปกรณ์ที่เรียบง่าย ปลอดภัย และใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้สร้างและทำงานร่วมกัน

  โซลูชันสำหรับโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12)

  ผลักดันการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบก้าวกระโดด

  ดูว่าเครื่องมือและทรัพยากรของ Google ช่วยให้ครูและนักเรียนสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับอนาคตอย่างไร

  โซลูชันเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  ปลดล็อกความเป็นไปได้ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ

  มาดูกันว่าโซลูชันของ Google ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนงานวิจัยอันล้ำหน้า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ และโอกาสการเรียนรู้อย่างไรบ้าง

  แหล่งข้อมูลการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน

  สำรวจแอป กิจกรรม แผนการสอน เครื่องมือเพื่อความรู้ด้านดิจิทัล และเกมอันหลากหลายที่ผ่านการคัดสรรมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งรวมถึงการทัศนศึกษาแบบเสมือนจริง บทเรียน การเขียนโค้ด และอื่นๆ อีกมากมาย

  นักเรียนควรได้รับโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จในแวดวงวิทยาการคอมพิวเตอร์

  การเรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักเรียนพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ทุกคนได้ฝึกฝนทักษะด้านการทำงานร่วมกัน การเขียนโค้ด ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะด้านเทคนิคต่างๆ ซึ่งจะช่วยมอบโอกาสทั้งในและนอกห้องเรียนได้

  โครงการเพื่อช่วยปิดช่องว่างด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วโลก

  เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนด้วยการช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเอง ฝึกให้เป็นนักแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ ช่องว่างทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วก็มีแต่จะกว้างขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงยังคงผลักดันผลิตภัณฑ์ บุคลากร โครงการ และมูลนิธิของเราให้มุ่งไปสู่อนาคตที่นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามที่ควรได้รับ

  ดูวิธีจุดประกายการเรียนรู้ในชั้นเรียนทั่วโลกด้วย Google for Education

  นักการศึกษาและนักเรียนทั่วโลกใช้ Google for Education อย่างสร้างสรรค์และมีความหมาย

  เขตเมนทาวน์ชิปใช้ Google Workspace for Education เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์

  เขตการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเมนทาวน์ชิปใช้ Google Workspace for Education เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ อ่านกรณีศึกษา

  แฟรงค์ โฮล์ตเฮาส์ใช้ Chromebook เขียนโปรแกรมแขนขาเทียม

  แฟรงค์ โฮล์ตเฮาส์ใช้ Chromebook เขียนโปรแกรมแขนขาเทียม อ่านกรณีศึกษา

  มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นทำความเข้าใจไวรัสซิกาผ่าน Google Cloud Platform

  มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นทำความเข้าใจไวรัสซิกาผ่าน Google Cloud อ่านกรณีศึกษา

  เริ่มต้นใช้งาน

  พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

  รับความช่วยเหลือในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบันของคุณ

  เริ่มต้นใช้งาน

  ดูรายละเอียด Chromebook แล้วเริ่มใช้ Google Workspace หรือสมัครรับเครดิต Google Cloud เลย