โครงการเรียนรู้แบบไดนามิก

โครงการเรียนรู้แบบไดนามิกช่วยนักการศึกษาให้เข้าถึงการฝึกอบรมและการสนับสนุนในภาคปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้กับนักเรียนผ่านโมเดลการฝึกสอนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะกับแต่ละคน

ครูโน้มตัวเข้าใกล้นักเรียนที่นั่งอยู่หน้า Chromebook

สร้างพลังให้นักการศึกษา

เทคโนโลยีอาจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในมือของนักการศึกษาที่รู้วิธีใช้งาน แต่นักการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีรายได้น้อย มักจะไม่มีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อช่วยแนะนำวิธีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมาย¹

Digital Promise ได้จัดทำโครงการเรียนรู้แบบไดนามิกผ่านการสนับสนุนของ Google เพื่อพัฒนาโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โค้ชเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักการศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกับนักเรียนและบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้

ครู 2 คนพูดคุยกันโดยที่คนหนึ่งชี้ไปที่กระดาน

แหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง

โครงการเรียนรู้แบบไดนามิกจะมอบการฝึกสอนที่กำหนดเอง เครื่องมือ รวมทั้งแหล่งข้อมูลให้แก่โค้ชและผู้บริหาร

ทิวทัศน์ของรั้วโรงเรียนซึ่งมีป้ายเขียนว่า

การปฏิรูปทั้งโรงเรียน

โค้ชส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทั่วทั้งโรงเรียนผ่านการสนับสนุนรายบุคคลและความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ

ผู้หญิง 2 คนพูดคุยกันขณะนั่งอยู่ในโรงเรียนโดยมี Chromebook วางอยู่ข้างหน้า

การวางแนวทางของเขต

โครงการเรียนรู้แบบไดนามิกร่วมมือกับผู้นำของโรงเรียนและเขตเพื่อส่งเสริมให้การฝึกสอนมีส่วนผลักดันเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน

เรื่องราวจากโครงการเรียนรู้แบบไดนามิก

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นบริดจ์พอร์ต

บริดจ์พอร์ต รัฐแอละบามา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นบริดจ์พอร์ตสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยการฝึกสอนด้านเทคโนโลยี

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชาร์ลส์ อาร์. ดรูว์

ลินคอล์น รัฐแอละบามา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชาร์ลส์ อาร์. ดรูว์ไขปัญหาความท้าทายในห้องเรียนด้วยการฝึกสอน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเดวิตต์เพอร์รี

คาร์รอลตัน รัฐเท็กซัส

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเดวิตต์เพอร์รีส่งเสริมการทำงานร่วมกันในชั้นเรียนมากขึ้น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเอเมอรัลด์สตีม

เอลคาฮอน รัฐแคลิฟอร์เนีย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเอเมอรัลด์สตีมปรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกิลเบิร์ต

กิลเบิร์ต รัฐเซาท์แคโรไลนา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกิลเบิร์ตสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแลนดรัม

แลนดรัม รัฐเซาท์แคโรไลนา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแลนดรัมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นลอสโคเชสครีก

เอลคาฮอน รัฐแคลิฟอร์เนีย

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นลอสโคเชสครีกสร้างสถิติใหม่ในการเรียนรู้แบบดิจิทัล

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแม็คกัฟฟีย์

เคลย์สวิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย

โค้ชของโครงการเรียนรู้แบบไดนามิกช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแม็คกัฟฟีย์

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพลิออน

เพลิออน รัฐเซาท์แคโรไลนา

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพลิออนสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและครูอยู่เสมอ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นริชาร์ดสันเวสต์

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นริชาร์ดสันเวสต์และโรงเรียนเทคโนโลยีแม็กเน็ตสร้างนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม

ผู้สนับสนุนโครงการ

โลโก้ Digital Promise

โลโก้ EdTechTeam

โลโก้ Google for Education

สมัครเข้าร่วมโครงการเรียนรู้แบบไดนามิกให้โรงเรียนของคุณ

รายการที่ส่งจากแบบฟอร์มนี้จะได้รับการตรวจสอบโดย Digital Promise เท่านั้น


ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ