มหาวิทยาลัยบราวน์สร้างชุมชนของนักคิดอิสระที่ทำงานร่วมกัน

ความท้าทาย

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบราวน์ไม่มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง และมีโควตาพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอโดยให้เพียง 200 MB ต่อบัญชีอีเมลเท่านั้น หมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องล้างกล่องขาเข้าและลบไฟล์แนบอยู่เสมอ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายในซึ่งชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายสูง พวกเขายังต้องการวิธีการสื่อสารทั่วชุมชนที่ง่ายสำหรับการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเพื่อแชร์แนวคิดหรือทำงานในโครงการ

"ผมจำไม่ได้แล้วว่าในยุคก่อนที่จะมี Google นั้น การทำงานร่วมกันเป็นทีมทำอย่างไร"

Hong Chau, นักออกแบบการสอน, มหาวิทยาลัยบราวน์

โซลูชัน

G Suite ให้ระบบการทำงานที่ราบรื่นและมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งอีเมล เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน ความจุพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การป้องกันความปลอดภัย การแก้ปัญหาภายในที่ทำได้ง่าย และการอัปเดตฟีเจอร์ที่สม่ำเสมอ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละกว่า $800,000 ในช่วง 5 ปีและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกเป็นล้านเหรียญในการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ หลังนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว พวกเขานำอีเมล ปฏิทิน และไฟล์ไปด้วยได้ ทำให้ความผูกพันกับศิษย์เก่ามีความแน่นแฟ้นขึ้น

โปรไฟล์องค์กร

มหาวิทยาลัยบราวน์ก่อตั้งขึ้นในปี 1764 ในเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ และเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด 1 ใน 7 แห่งของสหรัฐฯ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรเปิดที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนระดับปริญญาในแบบที่เลือกเองได้ตามความสนใจส่วนบุคคล

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ