G Suite สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย

นักเรียนแต่ละคนมีความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป นี่คือเหตุผลที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ Google for Education โดยคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

เด็กๆ ใช้ Acer Chromebook เพื่อสื่อสารกัน

ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงเครื่องมือได้มากขึ้น

เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากขึ้นได้เข้าถึง มีส่วนร่วม และเรียนรู้ด้วย Google for Education เครื่องมือของเราออกแบบมาให้ทุกคนใช้งานได้ รวมถึงผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย ประสาทสัมผัส และความพิการด้านการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง

ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานใน G Suite for Education

โปรแกรมอ่านหน้าจอ
แป้นพิมพ์ลัด
จอแสดงผลอักษรเบรลล์
รองรับคอนทราสต์สูง
เปลี่ยนปุ่มเป็นข้อความ
พิมพ์ด้วยเสียง
เพิ่มแทร็กคำบรรยายภาพ

Gmail

Calendar

Drive

Docs

Sheets

Slides

Forms

Sites

Classroom

Meet

Groups

Gmail

รับส่งอีเมล จัดการรายชื่อติดต่อ และจัดระเบียบข้อความด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพเคลื่อนไหวแสดงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษใน Gmail เช่น คอนทราสต์

เอกสาร

ใช้ Google เอกสารเพื่อสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนความต้องการและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพเคลื่อนไหวแสดงฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษด้านเสียงใน Google เอกสาร
แอปเพื่อการช่วยเหลือพิเศษ

แอปที่เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนจำนวนมากขึ้น

 • โลโก้ Google ฟอร์ม

  ฟอร์ม

  แก้ไขแบบฟอร์มด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัดเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น

 • โลโก้ Google ปฏิทิน

  ปฏิทิน

  ใช้ปฏิทินร่วมกับซอฟต์แวร์โปรแกรมอ่านหน้าจอที่เข้ากันได้ แป้นพิมพ์ลัดแบบง่ายๆ และการซิงค์อัตโนมัติกับ Microsoft Outlook

 • โลโก้ Google ชีต

  ชีต

  แสดงความคิดเห็น ทำงานร่วมกัน และแก้ไขสเปรดชีตด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ และตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัดแบบง่ายๆ

 • โลโก้ Google วาดเขียน

  วาดเขียน

  แก้ไขภาพวาดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอและใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่ออ่านและป้อนข้อความ

 • โลโก้ Google Meet

  Google Meet

  ใช้ Google Meet ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและคำบรรยายสด นอกจากนี้คุณยังเพิ่มแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Meet, ส่วนขยาย Meet ใน Chrome และแอป Meet ได้อีกด้วย

 • โลโก้ Google ไดรฟ์

  ไดรฟ์

  อัปโหลด สร้าง แก้ไข และแชร์ไฟล์ด้วยไดรฟ์ในเว็บ ใช้เครื่องมือช่วยเหลือพิเศษและการปรับแต่งเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลายได้ใช้ประโยชน์จากไดรฟ์

ดูวิธีที่ G Suite เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวนมากขึ้นได้มีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จ

ดูกรณีศึกษาทั้งหมด

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ