การสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนชนบทโดยอาศัยการพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความท้าทาย

เจฟฟ์ เกรย์เติบโตขึ้นมาในเมืองอัปพาลาเชียด้วยใจรักในวิทยาศาสตร์ หลังจากที่จบการศึกษาเป็นรุ่นแรกของคณะ พ่อแม่ของเกรย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะสนับสนุนให้เขาออกสำรวจโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “พอย้อนกลับไปมองประสบการณ์ที่ผมได้รับสมัยทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผมก็รู้เลยว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นความใฝ่ฝันของผม” เกรย์กล่าว เขาเห็นว่าการที่ได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นมีคุณค่าอย่างมาก

เมื่อเกรย์เริ่มเป็นอาจารย์วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยแอละแบมา เขาก็ตระหนักว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแอละแบมาเพียงน้อยนิด โดยเฉพาะในเขตชนบท ที่ได้รับการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุยังน้อย เกรย์ตระหนักว่า หากนักเรียนไม่มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วละก็ เด็กๆ ก็จะไม่พร้อมรับโอกาสในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากรัฐแอละแบมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของงานเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในย่านฮันส์วิลล์ซึ่งมีความรุดหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเนื่องมาจากนาซ่า

แต่การเชื่อมโยงนักเรียนไปให้ถึงโอกาสดังกล่าวนั้นมีอุปสรรคกีดขวาง โรงเรียนในเขตชนบทหลายแห่งในรัฐแอละแบมา ซึ่งมีบางเขตการปกครองที่นับได้ว่าแร้นแค้นที่สุดในสหรัฐอเมริกา ยังคงขาดแคลนการศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในปี 2007 ทั่วทั้งรัฐแอละแบมา มีอาจารย์ประจำโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง 3 รายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วทั้งรัฐทั้งหมด 454 แห่ง) และจากจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบวิชา AP Computer Science A (AP CSA) ในปีนั้นจำนวน 27 คน มีนักเรียนหญิงเพียง 3 คนและนักเรียนชาวแอฟริกันอเมริกันอีก 3 คนเท่านั้นที่เข้าสอบ ในรัฐแอละแบมาซึ่งมีจำนวนประชากรชาวแอฟริกันอเมริกันถึง 25% จึงเห็นได้ชัดว่ามีการแบ่งแยกการเข้าถึงการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

“เราจะต้องปิดช่องโหว่นี้” เกรย์อธิบาย โดยเขามีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทางวิชาชีพครูจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับโรงเรียนได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่ในช่วงปลายทศวรรษ 20 รัฐได้จัดสรรปันส่วนเงินทุนเพียงน้อยนิดมาช่วยเรื่องการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับครูยิ่งน้อยเข้าไปอีก ในเบื้องต้นเกรย์ได้พยายามสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการจัดโครงงานภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัย “เราเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนได้แค่ครั้งละประมาณ 40 คนเท่านั้น” เกรย์กล่าว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโครงงานภาคฤดูร้อนเล็กๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ใช้ในทางปฏิบัติได้จริงกับความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของเขา

โซลูชัน

เกรย์เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะต่อยอดความพยายามในการช่วยอาจารย์คนอื่นๆ ให้มีความชำนาญในทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ถ้าเราฝึกสอนอาจารย์ได้ครั้งละ 30 - 40 คน เราก็จะขยายผลไปยังนักเรียนได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น” เกรย์กล่าว ในปี 2011 เกรย์ได้รับเงินทุนเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับผู้สอนประจำปีจาก Google เป็นครั้งแรกจากทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในการสอนและการมีส่วนร่วมสำหรับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วทั้งรัฐ

เกรย์กล่าวว่า เงินทุนที่มอบให้เพื่อฝึกสอนและส่งเสริมกลุ่มผู้สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างให้การศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในรัฐแอละแบมามีความยั่งยืน “เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนสำหรับอาจารย์ขึ้นมาก่อน ไม่ใช่เป็นการเรียนเพียงแค่ครั้งเดียวจบ” เกรย์กล่าวอธิบาย เกรย์ยังคงเดินหน้าสอนโครงการพัฒนาทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ตลอดปี 2013 โดยฝึกอบรมผู้สอนไปแล้วเกือบ 100 รายนับตั้งแต่ที่ได้รับเงินทุนครั้งแรก

เนื่องจากมีความต้องการในการพัฒนาทางวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น เกรย์จึงจำเป็นต้องคิดค้นวิธีในการ “ฝึกบุคลากร” ที่ดีกว่าเดิม เพื่อที่อาจารย์เหล่านั้นจะได้กลับไปฝึกสอนอาจารย์คนอื่นๆ ในชุมชนของตัวเองได้ ดังนั้น เขาจึงขยายโครงการพัฒนาทางวิชาชีพของตนเองในปี 2014 โดยจัดทำหลักสูตร Massive Open Online Course (MOOC) เพื่อช่วยอาจารย์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบ AP CS Principles (CSP) โดยได้จัดทำเป็นหลักสูตรขึ้นมา โดยประกอบด้วยวีดีโอจำนวน 120 วีดีโอซึ่งมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบส่วนต่างๆ ในการสอบ เพื่อเผยแพร่ให้กับอาจารย์ไม่เพียงแต่ในรัฐแอละแบมาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงอาจารย์ทั่วประเทศ และปัจจุบันนี้ก็ยังคงเปิดเป็น หลักสูตรออนไลน์

"การพัฒนาวิชาชีพแบบฝึกบุคลากรอย่างรวดเร็วนั้น สำคัญต่อการต่อยอดและความยั่งยืนของการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเด็กวัยอนุบาลจนถึงเกรด 12"

Jeff Gray, อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอละแบมา

ประโยชน์

การหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อการเติบโตในด้านการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกรย์ยกความดีที่ตนเองประสบความสำเร็จในการสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเด็กวัยอนุบาลจนถึงเด็กนักเรียนเกรด 12 ว่าเกิดจากเงินทุนสำหรับผู้สอนจาก Educator Grant ของ Google หลังจากที่ได้รับเงินทุนครั้งแรกจาก Google แล้ว เกรย์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมอีก 1 ล้านเหรียญจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (พร้อมด้วย A+ College Ready) เพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งรัฐแอละแบมา เกรย์เชื่อมั่นว่า การฝึกอบรมผู้สอนเพื่อสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียน (โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่ขาดแคลน) หันมาสนใจเรียนวิชานี้กันมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ เกรย์ร่วมเป็นประธานกองกำลังเฉพาะกิจ (Task Force) ของผู้ว่าการรัฐเพื่อการศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในรัฐแอละแบมา และร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานในคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเปิดการฝึกสอนสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม ณ มหาวิทยาลัยแอละแบมา

การต่อยอดผลจากการพัฒนาทางวิชาชีพ

วิธีในการดำเนินโครงการพัฒนาทางวิชาชีพของเกรย์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลหรือผ่านทาง MOOC ที่จัดทำขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ต่างก็ช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทั้งในรัฐแอละแบมาและทั่วประเทศให้สูงยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้ อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วรัฐ ก็ฝึกสอนอาจารย์คนอื่นๆ ในโรงเรียนของตัวเองได้ ในทุกวันนี้ มีอาจารย์ในรัฐแอละแบมา 130 รายที่ได้รับการฝึกอบรมในการสอน AP CSP เมื่อเทียบกับในปี 2007 ที่มีเพียง 3 ราย และนับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา มีการฝึกอบรมหลักสูตร CS Principles MOOC ให้กับอาจารย์ไปแล้วกว่า 2,000 ราย

การจุดประกายความสามารถในตัวเองของอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกรย์และเพื่อนร่วมงานเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของชุมชนผู้สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้ลงทุนไปกับการพัฒนาอาจารย์ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา “เรากำลังเฝ้าดูคณาจารย์ของเราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับประเทศ” เกรย์กล่าว เช่น คุณแคโรล ยาร์เบิร์ก อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิจิตร์ศิลป์แห่งรัฐแอละแบมา (Alabama School of Fine Arts) ในเมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งในปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ AP (AP CS Principles Development Committee) ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย

การเข้าถึงนักศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ขาดแคลน

“นักเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรกันหมด แต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเขาควรจะเข้าใจพื้นฐานว่าข้อความต่าง ๆที่สร้างขึ้นในแต่ละวันนั้น มีวิธีการเข้ารหัสอย่างไร เช่นเดียวกับที่ต้องเข้าใจวิธีการผ่ากบ” เกรย์กล่าว “นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีวิธีการทำงานอย่างไรในบริบทต่าง ๆ” เมื่อปี 2017 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากรัฐแอละแบมาเข้ารับการสอบ AP CS จำนวน 1,700 คนเมื่อเทียบกับแค่ 27 คนเมื่อปี 2007 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เกรย์จะเริ่มฝึกอบรมอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเริ่มสอนหลักสูตร AP CS จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ AP CS Principles เมื่อปี 2560 ในจำนวนนั้นมีนักเรียนชาวแอฟริกันอเมริกันกว่า 150 คนเมื่อเทียบกับเพียงแค่ 3 คนที่เข้าสอบ AP CS Principles เมื่อปี 2550 นักเรียน “ต้องเห็นก่อน ถึงจะทำตามได้” คุณแกรี่กล่าวถึงประโยชน์ของการมีแบบอย่างที่มีความหลากหลายในกลุ่มครูและอาจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โปรไฟล์องค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับเจฟฟ์ เกรย์ ในฐานะที่เป็นบัณฑิตรุ่นแรกของคณะและในปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ได้รับความนับถืออย่างมากประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอละแบมา (University of Alabama) ดร. เจฟฟ์ เกรย์นับได้ว่าเป็นผู้นำในระดับประเทศในด้านการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นับตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา เกรย์ได้ทำการฝึกอบรมอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ผสานรวมวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับหลักสูตรเทคโนโลยี นอกจากนั้น เกรย์ยังดำเนินงานในหลากหลายมิติในการนำร่องโครงการร่วมกับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสร้างทรัพยากรต่างๆ สำหรับหลักสูตร Advanced Placement Computer Science ใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในสาขา CS และ STEM ในระดับมัธยมศึกษาและระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา เกรย์ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) หลายครั้งด้วยกัน และตั้งแต่ปี 2014 - 2017 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ Code.org อีกด้วย เกรย์เป็นผู้จัดการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Alabama Robotics Competition ประจำปีสำหรับนักเรียนตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงเกรด 12 และจัดค่ายฤดูร้อนรองรับนักเรียนจากกว่า 15 รัฐเป็นประจำทุกปี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ