โรงเรียนในลีเคาน์ตี้ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนมากขึ้นโดยใช้โซลูชันของ Google

ความท้าทาย

รัฐฟลอริดามีระบบการเรียนรู้ทางดิจิตอลที่ทันสมัย และข้อบังคับของรัฐล่าสุดได้ส่งเสริมให้โรงเรียนเปลี่ยนจากการใช้กระดาษไปเป็นการศึกษาผ่านระบบดิจิตอล เขตการศึกษาของลีเคาน์ตี้จำเป็นต้องมอบเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าถึงตำราเรียนดิจิตอล ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จในช่องทางดิจิตอล และค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ นอกจากนี้ยังต้องการจัดหาเครื่องมือให้ครูเพื่อใช้วิดีโอ กิจกรรมแบบโต้ตอบ และเอกสารที่แชร์ในแผนการสอน โดยยังอยู่ภายใต้งบประมาณเดิม

"G Suite for Education เปลี่ยนวิธีการสอนของครู เนื่องจากช่วยให้ทราบได้อย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนประสบปัญหา ทำให้สามารถปรับเนื้อหาได้ตามสถานการณ์"

Dwayne Alton, ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนด้านไอที, เขตการศึกษาลีเคาน์ตี้

โซลูชัน

เขตการศึกษาของลีเคาน์ตี้นำร่อง G Suite for Education และนำ Chromebook กว่า 2,000 เครื่องมาใช้เมื่อ 1 ปีก่อน ปัจจุบัน ทั้งเขตการศึกษาใช้ G Suite และ Google Classroom และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนำ Chromebook 18,000 เครื่องมาใช้ ครูที่เคยใช้ G Suite มาก่อนทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการนำร่อง เขตการศึกษานำเทคโนโลยีทั้ง 3 อย่างนี้มาใช้โดยไม่ต้องมีงบประมาณหรือการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม

โปรไฟล์องค์กร

เขตการศึกษาของลีเคาน์ตี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดาให้การศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 94,000 คนและมีเจ้าหน้าที่ 12,000 คน โดยโรงเรียน 120 แห่งในเขตการศึกษานี้ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา 44 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 16 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษรวมถึงโรงเรียนในกำกับของรัฐอีกหลายแห่ง เป้าหมายของเขตการศึกษาคือการส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ