Del Mar Union พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้อย่างมาก

ความท้าทาย

หลังทำงานร่วมกับครูเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสอนเรื่องการเขียน ทีมผู้นำของ Del Mar พบว่าพวกเขาต้องการเสนอให้นักเรียนมีแล็ปท็อปเป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการเรียนรู้ Del Mar ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของรัฐที่เป็นแก่นร่วมกันซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความสร้างสรรค์ ทีมผู้นำ DMUSD ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนบทเรียน

"การใช้ Chromebook กับ G Suite เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ในการทดสอบการเขียนของรัฐ นักเรียนของเราผ่านระดับสูงสุดคือ "มีความสามารถสูง" เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตั้งแต่นำ Chromebook มาใช้"

Stephanie Sullins, ครู, เขตการศึกษา Del Mar Union

โซลูชัน

การเข้าถึง G Suite for Education ได้ง่ายทำให้แรงจูงใจสำคัญของ Del Mar ในการนำ Chromebook มาใช้ในห้องเรียนของพวกเขา หลังจากทดสอบแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์จำนวนมาก Del Mar คิดว่า Google Chromebook ใช้งานได้จริงและราคาประหยัดที่สุดสำหรับจุดประสงค์ของพวกเขา

โปรไฟล์องค์กร

เขตการศึกษา Del Mar Union (DMUSD) ให้การศึกษาแก่นักเรียน 4,400 คนในโรงเรียน 8 แห่งในเมืองแซนดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย นักเรียนมาจากครอบครัวหลากหลายระดับ และเขตมีผลงานด้านวิชาการดีเยี่ยม มีดัชนีสัมฤทธิผลทางวิชาการ (API) สูงสุดในประเทศ และสูงเป็นอันดับที่ 3 ในแคลิฟอร์เนีย Del Mar มีความจริงจังเป็นอย่างยิ่งต่อภาระหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่มีความเข้มงวด และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีศักยภาพสำหรับการทำงานในยุคใหม่ โดยเน้นที่การเขียน การนำเสนอ และทักษะการเรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ