โรงเรียนรัฐในชิคาโกปรับการเรียนรู้ให้เป็นแบบอินเทอร์แอกทีฟมากขึ้นโดยใช้ G Suite for Education

ความท้าทาย

โรงเรียนของรัฐในชิคาโกมีระบบอีเมลอยู่ 2 ระบบ ระบบหนึ่งสำหรับนักเรียน และอีกระบบสำหรับครู และทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากมายเพื่อจัดการระบบที่แยกกันนี้ โรงเรียนต้องการให้รวมเป็นระบบอีเมลที่ใช้ระบบคลาวด์เพียงระบบเดียวสำหรับครูและนักเรียน CPS ยังต้องการวิธีการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนและครูในการทำงานร่วมกันด้วย

"เรากำลังสอนนักเรียนว่าการเรียนไม่ใช่แค่การทำงานของตัวเอง แต่อาศัยการทำงานเป็นทีม นักเรียนได้ใช้ความคิดที่นอกเหนือจากในห้องเรียน คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ"

Margaret Hahn, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

โซลูชัน

โรงเรียนต่างๆ ได้นำ Gmail มาใช้เป็นระบบอีเมลทั่วเขตการศึกษา และนำ G Suite for Education เข้ามาใช้ในเดือนกันยายนปี 2012 เขตการศึกษาจัดการบัญชี 330,000 บัญชีได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่เก็บข้อมูลจะเต็มเนื่องจากจัดเก็บอีเมลและเอกสารไว้ในระบบคลาวด์ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนต่างๆ มี 26 ล้านไฟล์ที่บันทึกไว้ใน Google ไดรฟ์ CPS นำ Google Classroom เข้ามาใช้เมื่อต้นปีการศึกษา 2015-2016

โปรไฟล์องค์กร

โรงเรียนของรัฐในชิคาโก (CPS) ให้การศึกษาแก่นักเรียนประมาณ 400,000 คน และจ้างพนักงานมากกว่า 40,000 คน ทำให้เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประเทศ เขตการศึกษามีโรงเรียนประถมศึกษารวม 484 แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษา 176 แห่ง ภารกิจของเขตการศึกษาคือการทำให้เด็กทุกคนจากทุกชุมชนในชิคาโกได้เข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูง ทำให้นักเรียนมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ