ผลิตภัณฑ์และแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนผลกระทบสำหรับนักเรียนและนักการศึกษา


โครงการและแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต


มูลนิธิและโครงการเพื่อช่วยลดช่องว่างด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วโลก

Sundar Pichai, CEO of Google LLC, is telling a story in a classroom.

"เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยพัฒนาการศึกษา แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทรงพลังของโซลูชันได้"

Sundar Pichai, CEO, Google

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอน ช่วยเด็กเรียนรู้ด้วยย่างก้าวของตัวเอง กลายเป็นนักแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และผู้ทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีการเข้าถึง ช่องว่างทางการศึกษาที่มีอยู่แล้วมีแต่จะกว้างขึ้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรายังคงกำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ ผู้คน โครงการ และมูลนิธิของเราไปสู่อนาคตที่นักเรียนทุกคนเข้าถึงทักษะที่ต้องการและการศึกษาที่มีคุณภาพที่พวกเขาสมควรได้รับ

ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ