ช่วยนักเรียนและนักการศึกษาหลายล้านคนพัฒนาทักษะทางเทคนิคสำหรับอนาคต

นักเรียนมากกว่า 65% จะทำงานในตำแหน่งที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน¹ เราต้องการช่วยเตรียมพวกเขาสำหรับอนาคตนั้นด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) จะพาพวกเขาไปได้ถึงไหน เราจึงสร้างโครงการและพาร์ทเนอร์การสนับสนุนที่เข้าถึงนักเรียนนับล้านคนทุกปี โดยมุ่งเน้นที่เด็กสาวและกลุ่มคนอื่นๆ ที่ด้อยโอกาสในสาขานี้ในปัจจุบัน

โปรแกรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน

โครงการเพื่อฝึกอบรมและเตรียมพร้อมนักการศึกษา

A teacher helping a female student on the computer

เพิ่มจำนวนนักเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ปัจจุบัน มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 18 ที่เลือกเรียนปริญญาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลดลงจากร้อยละ 37 เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา²

เรียนรู้วิธีที่เราส่งเสริมความหลากหลายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Students sitting around a table

สนับสนุนองค์กรเพื่อขยายการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

การทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทางนวัตกรรมและองค์กรที่ให้เงินทุนผ่าน Google.org เพื่อช่วยขยายการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดูผู้ที่เราให้การสนับสนุน

พัฒนาทักษะทางเทคนิค

ความต้องการทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกลุ่มแรงงานกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อตามให้ทัน เราได้พัฒนาการฝึกอบรมและโอกาสที่จะช่วยให้นักเรียนที่ก้าวหน้าขึ้นได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์


ขอบคุณที่ลงชื่อสมัครใช้!

แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความสนใจของคุณ