WEBVTT 00:00:00.752 --> 00:00:01.585 (ดนตรีสบายๆ) 00:00:01.585 --> 00:00:02.800 คุณสามารถแชร์ชีตกับ ผู้ทำงานร่วมกัน 00:00:02.800 --> 00:00:05.890 ได้ง่ายๆ เช่นเดียวกับ เอกสารและสไลด์ 00:00:05.890 --> 00:00:06.923 คลิกปุ่ม "แชร์" 00:00:06.923 --> 00:00:08.414 ที่มุมขวาบน 00:00:08.414 --> 00:00:11.050 เพิ่มที่อยู่อีเมลของ ผู้ทำงานร่วมกัน 00:00:11.050 --> 00:00:12.903 แล้วเลือกระดับสิทธิ์ 00:00:16.480 --> 00:00:18.060 นอกจากนี้คุณยังแชร์ชีต 00:00:18.060 --> 00:00:19.930 โดยการสร้างลิงก์สาธารณะได้ 00:00:19.930 --> 00:00:22.180 คลิกปุ่ม "แชร์" และไปที่ตัวเลือก 00:00:22.180 --> 00:00:23.960 "รับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้" 00:00:23.960 --> 00:00:26.190 เลือก "ทุกคนที่มีลิงก์" 00:00:26.190 --> 00:00:29.460 และกำหนดระดับสิทธิ์เป็น "สามารถดู" 00:00:29.460 --> 00:00:30.751 ลิงก์นี้สามารถนำไปวาง 00:00:30.751 --> 00:00:32.859 เป็นแหล่งข้อมูลใน Google Site 00:00:32.859 --> 00:00:35.200 เป็นเนื้อหาใน Google Classroom 00:00:35.200 --> 00:00:38.620 หรือลิงก์กับ Google เอกสาร หรืองานนำเสนอในสไลด์ก็ได้ 00:00:38.620 --> 00:00:41.320 และนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆ ของ Google ชีต 00:00:41.320 --> 00:00:43.683 มาทบทวนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กัน ในหน้าถัดไป