เริ่มต้นใช้งาน Google for Education

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Education

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Education Standard

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Teaching and Learning Upgrade

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Google Workspace for Education Plus

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Chromebook

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

เริ่มต้นใช้งาน Google Cloud

กรอกแบบฟอร์มสั้นๆ นี้แล้วผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อเพื่อช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสถาบัน

ต้องกรอกทุกช่อง

ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดป้อนชื่อ
โปรดป้อนนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์
โปรดเลือกตำแหน่งงาน
โปรดเลือกระดับการศึกษา

ข้อมูลองค์กร

โปรดป้อนชื่อสถาบัน
โปรดป้อนเว็บไซต์ของสถาบันโดยใช้รูปแบบเต็ม เช่น https://myschool.com
โปรดเลือกประเทศ
โปรดเลือกรัฐ
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของสถานศึกษา

ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เลือกทุกข้อที่คุณสนใจ
โปรดเลือกความสนใจ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันองค์กรของคุณใช้ Google Workspace for Education (เดิมคือ G Suite for Education) รุ่นใดอยู่หรือไม่
โปรดเลือกคำตอบสำหรับคำถามนี้
โปรดเลือกคำตอบสำหรับคำถามนี้