Programs for educators and students

{[proCtrl.search.role.join(', ') || filters[0].translated ]}
  • All
  • สำหรับนักเรียน
  • สำหรับนักการศึกษา
  • สำหรับทั้ง 2 กลุ่ม
{[proCtrl.search.grade_level.join(', ') || filters[1].translated ]}
  • ไม่จำกัด
  • อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มหาวิทยาลัย
  • สำหรับทั้ง 2 กลุ่ม

ประสบการณ์ในการพัฒนาวิชาชีพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการศึกษาทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ Google

เข้าสู่เว็บไซต์
โปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมที่ผ่านการรับรอง

Google Science Fair คือการประกวดระดับโลกที่เปิดให้กับนักเรียนและนักศึกษาอายุระหว่าง 13-18 ปี นักเรียนจะต้องส่งโครงการออนไลน์เพื่อที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลสุดพิเศษ

เข้าสู่เว็บไซต์
Google Science Fair

โปรแกรมหลังเลิกเรียนของ Google มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและมีโอกาสในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ได้มากขึ้น

เข้าสู่เว็บไซต์
CS First

Doodle 4 Google ขอเชิญนักเรียนใช้ฝีมือด้านศิลปะเพื่อคิดให้ใหญ่และช่วยออกแบบโลโก้ Google ใหม่ให้คนนับล้านได้เห็น

เข้าสู่เว็บไซต์
Doodle 4 Google

ทุนการศึกษาของ Google มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ในอนาคต ด้วยการเอาชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นนักศึกษาให้ไม่สามารถเข้าสู่สาขาวิชานี้

เข้าสู่เว็บไซต์
ทุนสำหรับนักศึกษา

เรากำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้นับพันล้านคนเข้าถึงข้อมูล ทำธุรกิจและติดต่อกัน มาเจอกันและทำอะไรสนุกๆ ด้วยกัน

เข้าสู่เว็บไซต์
การทำงานและฝึกงานกับ Google สำหรับนักศึกษา

Google.org ลงทุนปีละนับล้านดอลลาร์ในองค์กรที่ทำให้เกิดความเสมอภาคในโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น เช่น Girls Who Code, Code2040 และ Code.org

เข้าสู่เว็บไซต์
Google.org

การคิดเชิงคำนวณ (CT) ประกอบด้วยทักษะและเทคนิคในการแก้ปัญหาซึ่งวิศวกรซอฟต์แวร์ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อใช้เป็นรากฐานของแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ เช่น การค้นหา อีเมล และแผนที่

เข้าสู่เว็บไซต์
Computational Thinking

โปรแกรมภาคฤดูร้อน 3 วันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สนใจสายอาชีพการขายและการตลาดโฆษณา

เข้าสู่เว็บไซต์
AdCamp

นักศึกษา MBA จำนวนถึง 100 คนที่แสวงหาโอกาสในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่สำนักงานของ Google ที่ Mountain View ในเดือนกันยายนนี้

เข้าสู่เว็บไซต์
Google APAC MBA Summit
Your search has returned no results. Please revise your search criteria and search again.