กรณีศึกษา

ดูว่าโรงเรียนแบบเดียวกับคุณหันมาใช้ Google กันอย่างไรบ้าง

{[caseCtrl.search.institution_type || filters[0].translated ]}
 • ไม่จำกัด
 • สถานศึกษาอิสระ
 • สถานศึกษาในเขตการศึกษา
 • อุดมศึกษา
 • อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สถานศึกษาเอกชน
 • สถานศึกษาของรัฐ
{[caseCtrl.search.size_type || filters[1].translated]}
 • ไม่จำกัด
 • {[size]}
{[caseCtrl.search.goal_type || filters[2].translated]}
 • ไม่จำกัด
 • การประเมิน
 • การทำงานร่วมกัน
 • การสื่อสาร
 • การประหยัดต้นทุน
 • Curriculum & Common Core
 • การมีอุปกรณ์คนละเครื่อง
 • ประสิทธิภาพการทำงาน
 • ความปลอดภัย/ความเป็นส่วนตัว
{[caseCtrl.search.country_type || filters[3].translated]}
 • ไม่จำกัด
 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • เดนมาร์ก
 • ฝรั่งเศส
 • อินเดีย
 • ญี่ปุ่น
 • มาเลเซีย
 • เม็กซิโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • ฟิลิปปินส์
 • โรมาเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
ไม่พบผลการค้นหาที่คุณต้องการ โปรดปรับเปลี่ยนเกณฑ์การค้นหาและลองอีกครั้ง
Academies Enterprise Trust เป็นผู้นำด้านวิชาการในสหราชอาณาจักรด้วย G Suite
Amherst Central Schools ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกระดับชั้นและที่บ้านด้วยเครื่องมือของ Google for Education
รัฐแอริโซนาเริ่มใช้ G Suite ได้ในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์
Arlington Independent School District ก้าวข้ามอุปสรรคของการเข้าถึงด้วย G Suite และ Chromebook
Bloomington Public Schools ใช้ G Suite และ Chromebook เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
Boise State University ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ $90,000 จากการใช้ G Suite for Education
Brittany Wenger เขียนอัลกอริทึมที่ช่วยตรวจหามะเร็งทรวงอกได้ดียิ่งขึ้น
Brooklyn Prospect Charter students tackle global issues in the classroom with Google for Education tools
Brown University สร้างชุมชนเพื่อการทำงานร่วมกันที่ประกอบด้วยนักคิดหัวใจอิสระ
Canberra Public Schools empower students to "Learn, Anywhere" with G Suite for Education and Chromebooks
Carmel Catholic High School creates engaging, interactive classes with Google tools
Carroll School helps students overcome learning disabilities with Google for Education
นักเรียน Challenge to Excellence สำรวจโลกผ่านแท็บเล็ต Android
Chicago Public Schools makes learning more interactive using G Suite for Education
Chromebook ช่วยให้นักเรียนที่ CSG De Waard ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ สำหรับศตวรรษที่ 21
Churston Ferrers Grammar School สร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสารด้วย G Suite และ Chromebook
เรากำลังปฏิรูปแนวทางการเรียนการสอนของเรา
เขตการศึกษากลาง Clarkstown ช่วย Google คิดริเริ่มสร้างสรรค์ Classroom ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในขณะนี้
Coleg Cambria เปลี่ยนโฉมหน้าการเรียนการสอนด้วย Chromebook และ G Suite
Colegio Banting ในกรุงเม็กซิโกซิตีให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนทุกคนด้วย Google Apps, Classroom และ Chromebook
Chromebook ที่หอสมุด Simon Schwob Memorial ของ Columbus State University
CCSD59 เปลี่ยนนักเรียนให้เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ที่พร้อมเผชิญโลก
ขณะนี้ Corlaer College ใช้ Chromebook ในการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
Cramlington Learning Village encourages students to be independent learners
Chromebook ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับนักเรียน
David Ross Education Trust พัฒนาชุมชนของผู้สนใจเทคโนโลยีด้วย Chromebook และ Google for Education
Del Mar Union พัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้อย่างมาก
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพลิกโฉมการสอนในโรมาเนีย
Dublin Unified School District eliminates IT issues, empowers student and teacher collaboration with Google Apps for Education and Google Classroom
Edmonton Public Schools สร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกันด้วย Google Apps for Education
Google for Education facilitates learning at minimal operating costs for Faabourg-Midtfyn
Fairfield helps students follow passions with Chromebooks & Android tablets
Fessenden School บุกเบิกเส้นทางเทคโนโลยีใหม่ด้วย Chromebooks for Education
Fontbonne Hall Academy lets students lead the way with Google
Forsyth County Schools discovers new ways to collaborate and save time with Google Apps for Education
Google Apps สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ Fountainhead Global School
Fountainhead School เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วย Chromebook และ Google Apps
Georgetown University สานสัมพันธ์กับชุมชนทั้งในและนอกวิทยาเขต
ผู้เข้ารอบสุดท้ายของ Google Science Fair 2014 ระดับโลกใช้แบคทีเรียเพื่อขจัดความหิวโหยของประชากรโลก
Gowerton School ใช้ Google Apps for Education เพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้
Chromebook เปลี่ยนโฉมหน้าชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของ Hartford High School
The Highland Council puts students and teachers at the heart of learning with Google for Education tools
โรงเรียนในเขตการศึกษาของเมือง Hillsborough ให้นักเรียนแต่ละคนใช้แท็บเล็ต Android และ Google Play for Education
Chromebook brings advanced science lessons to students in Hiroo Gakuen
Huntsville Independent School District helps close the digital divide with Chromebooks and Google Apps
Chromebooks brought global standards of ICT education to ICU
ครูระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 ของ Indian Valley Local Schools ใช้แท็บเล็ต Android เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกดิจิทัล
Google Apps พัฒนาการสร้างนวัตกรรมของ Inoorero University ในกรุงไนโรบี
Isle of Portland Aldridge Community Academy (IPACA) ก้าวข้ามกำแพงการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 ด้วย G Suite และ Chromebook
Jackson Preparatory School helps teachers achieve work-life balance with Google for Education
Jeff Davis County Schools modernizes a rural school district with Google Apps for Education
Jesuits’ Schools ใช้ Chromebook เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล
John Monash Science School เปิดหลักสูตรแบบเสมือนจริงด้วย Google Apps for Education
ครู Kornowski ใช้ Apps เพื่อเข้าถึงนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
Google Chromebook ช่วยให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลยุคใหม่ที่ King Solomon Academy
Kipp Academy of Opportunity ใช้ Google for Education สำหรับการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเพิ่มการมีส่วนร่วม
KIPP Bridge Charter School เพิ่มศักยภาพของนักวิชาการด้วยแท็บเล็ตและ GPFE
Google Chromebooks for Education ช่วยส่งเสริมพันธกิจด้านการสร้างนวัตกรรมของ KIPP LA Schools
Kendriya Vidyalaya raises students’ engagement and performance with Chromebooks
At Lake Catholic High School, students think creatively
Lee County Schools สร้างสรรค์การเรียนรู้ในแบบของนักเรียนแต่ละคนด้วย Google Apps for Education, Google Classroom และ Chromebook
วิวัฒนาการของ Leyden High School สู่โลกดิจิทัลด้วย Chromebooks for Education
นักเรียนของ Lincoln Park Public Schools ท่องโลกเสมือนจริงด้วย Google Apps for Education
Maine Township High School District เปลี่ยนมาใช้ Google Apps
Malachi excels at his school in NC with the speed & simplicity of Chromebooks and Google Apps
FrogAsia ใช้ Chromebook เพื่อติดต่อนักศึกษา ครู และผู้ปกครองทุกคนในมาเลเซีย
Massapequa Public Schools ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนคิดต่างในเรื่องการเรียนรู้โดยใช้ Google Apps for Education และ Chromebook
Mindanao State University ใช้ Google Apps for Education เพื่อสอนการสร้างนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแก่นักศึกษา
Mounds View Public Schools เตรียมความพร้อมให้นักเรียนอนุบาลมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยแท็บเล็ต Android
North Carolina State University ทำให้การเรียนการสอนมีความสร้างสรรค์และทำงานร่วมกันได้มากขึ้นด้วย Google Apps
North Country School นำการเรียนรู้มาสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Chromebooks for Education
Notre Dame saves $1.5 million and increases student satisfaction by 36%
Paganel Primary School หันมาใช้ Google Chromebook เพื่อให้การใช้แล็ปท็อปในชั้นเรียนเป็นเรื่องง่ายเหมือนการใช้ดินสอ
Passaic City Public Schools expands learning with Google Chromebooks for Education
Petra Christian University ในอินโดนีเซียให้นักเรียนเปลี่ยนมาใช้ Google Apps for Edu
สำนักงานการศึกษาฟิลิปปินส์เปลี่ยนมาใช้ Google Apps for Edu
Point England School พัฒนาอัตราการรู้หนังสือด้วย Google Apps for Education
Rebild Kommun uses IT to assist teaching and learning practices
1TWO1 Initiative Prepares Richland School District Two for the Future
RN Podar School imparts future skills with Google Apps for Education
Rochester City School District สอนทักษะด้านเทคโนโลยีที่ใช้ได้ตลอดชีวิตด้วยเครื่องมือของ Google for Education
L’Ensemble Scolaire Saint Jacques de Compostelle develops new approaches to learning with Google Apps for Education
Sollentuna saves time and money while collaborative learning flourishes with Google for Education
นักเรียนระดับมัธยมต้นในเวอร์มอนต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินในท้องถิ่น
St. Columba Anglican School ใช้ Google Apps for Education และ Google Classroom เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสอนกันและกันได้
St. Jude Catholic School upgrades to the cloud with Google for Education without raising tuition
St. Julians ในเวลส์ใช้ Google Apps เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงงานได้จากอุปกรณ์ทุกชนิด
Strathmore University ปรับปรุงการเรียนรู้ด้วย Google Apps for Education
Streetly Academy ประสบผลสำเร็จในการนำอุปกรณ์มาใช้แบบ 1 ต่อ 1 ในระดับชั้นปีสุดท้าย จึงตัดสินใจขยายไปสู่การนำมาใช้ในทุกชั้นปี
University of Michigan สร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในวิทยาลัยทั้ง 19 แห่งด้วย Google Apps for Education
มหาวิทยาลัยมินนิโซตาทำให้ Google Apps ใช้งานได้สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกคน และคาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 2-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
University of Pretoria สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
เขตการศึกษา Upper Grand ใช้ Android และ Google Play for Education เพื่อสอนนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
Vanderbilt ประหยัดเงินได้ปีละ 750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย Google Apps และ Google Search Appliance
อีก 4 ปีนับจากนี้ Vedruna Schools จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง €600,000 เพราะไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาและใบอนุญาต
Warwickshire College Group นำผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติมาสู่ชั้นเรียนด้วย Google Apps for Education และ Classroom
Waukegan Public Schools ส่งเสริมให้นักเรียนจัดการการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้เครื่องมือของ Google for Education
Wesleyan University ลดค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่เก็บข้อมูลและจัดสรรการใช้ทรัพยากรด้านไอทีใหม่
How the Cloud Helps Westlake Charter Schools Create a Positive Learning Environment
White Bear Lake Schools เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย GG Suite และ Chromebooks for Education
Wilson School District เปลี่ยนชั้นเรียนแบบเดิมให้เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัลด้วย Google for Education
Windsor Southeast Supervisory Union เริ่มใช้โปรแกรม Chromebook แบบ 1:1 เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ถึงจะต้องผ่าตัด แต่ครู Nuñez ก็ไม่ต้องห่างหายไปจากชั้นเรียน
Seiko Gakuen makes learning English fun and easy with Google for Education tools
Gakugei University High School develops critical thinking skills by going 1:1 with Chromebooks
Kawagoe Hatsukari in Saitama prefecture implements active learning with Chromebooks